REMA

Bir reklam ajansından bahsetmek, bilginin tarihine yolculuk yapmak anlamına geliyor…
Çünkü reklamcılık, sözün başladığı yerden bittiği yere kadar koca bir yelpazede,
kendi görgü, bilgi ve entelektüel kimliğiyle hareket ediyor.

Çok ışıltılı yansımaları var mesleğimizin…

Herhangi bir cümleyi kurarken “neden sonuç” ilişkilerine dayanmak bizleri felsefeye,
görsel tasarımdaki ufak bir denge hareketi fizik yasalarına, “hedef kitle” saptamaları sosyolojiye, bir sloganda yakalanan ahenk müziğe götürebiliyor.

Tüm bunları doğru konumlandırabilmek içinse sezgisel bilginin hazinesinden haberdar olmak gerekiyor.

İşte ajansımız böyle bir anlayışla, Meltem ve Hakan Akyol tarafından 2008 yılının Haziran ayında kuruldu.

Rema Creative, zaman içinde nefes almaya, büyümeye ve büyütmeye devam ediyor…