İZMİR TİCARET ODASI

İzmir’in dinamik, aktif çatı kuruluşu; istedi, tam zamanında, tam da istenilen şekliyle aldı. Takdirlerini hak ettik.